centos 7 | Vevioz Developers

centos 7

  1. DevOps

    Tutorial Filer Server formatting md3 @ CentOS 7/8

    time mkfs.xfs -K /dev/md3 -f & cat /etc/fstab ls -lha /dev/disk/by-uuid sudo nano /etc/fstab
  2. DevOps

    Tutorial CWP Big file upload via File Manager

    To upload a big file via File manager, we need to edit CWP PHP configuration. First backup configuration file: /usr/local/cwp/php71/php.ini cp /usr/local/cwp/php71/php.ini /usr/local/cwp/php71/php.ini.bak Edit configuration file: /usr/local/cwp/php71/php.ini nano /usr/local/cwp/php71/php.ini...
Top Bottom